mentor decaan en studiebegeleiding op groot goylant
 

Begeleiding

​Mentor

De mentor is de centrale figuur in de begeleiding van de leerlingen. Elke onderbouwklas heeft twee mentoren en de ​bovenbouwleerlingen zijn in groepjes binnen de opleiding aan een mentor gekoppeld. De mentor is het vaste aanspreekpunt voor de leerlingen en ook degene die contact met de ouders/verzorgers heeft. De mentor volgt zijn mentorleerlingen niet alleen wat betreft de resultaten, maar houdt ook goed in de gaten of een leerling zich prettig voelt en zich goed ontwikkelt. De mentor zorgt er ook voor dat belangrijke informatie bekend is bij de vakdocenten. 


Decaan

De schooldecaan op Groot Goylant coördineert de keuzebegeleiding en organiseert per leerjaar verschillende activiteiten om de leerling te helpen bij het maken van een keuze. 
In de onderbouw is de aandacht vooral gericht op de sectorkeuze voor de bovenbouw. In de bovenbouw ligt de nadruk meer op de keuze voor een vervolgopleiding.


Teams

Alle mentoren maken deel uit van een team.

Wij hebben een team onderbouw en een team bovenbouw.

Elk team komt eenmaal per week bij elkaar onder leiding van een teamleider. Tijdens dit overleg worden leerlingen besproken die tijdelijk meer aandacht en/of begeleiding nodig lijken te hebben. Er wordt dan afgesproken wie wat gaat doen om deze leerlingen te helpen.​


​Coördinator leerlingzaken​

De teamleiders hebben wekelijks overleg met de coördinator leerlingzaken en de adjunct-directeur. Zij bespreken de leerlingen waarvan de mentoren en teamleider denken dat zij meer begeleiding nodig hebben dan de mentoren normaliter kunnen bieden. De coördinator leerlingzaken geeft adviezen of kan leerlingen uitnodigen voor een gesprek. Het kan ook zijn dat in dit overleg wordt besloten om te kijken of er begeleiding van buiten de school ingeschakeld zou moeten worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers.