Leerwegen

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bestaat uit zogeheten leerwegen. Een leerweg is de route die een leerling volgt na de onderbouw. De vier leerwegen zijn:

  • de theoretische leerweg (mavo)
  • de gemengde leerweg
  • de kaderberoepsgerichte leerweg
  • de basisberoepsgerichte leerweg.

Alle vier de leerwegen leiden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).