tweetalig vmbo

Tweetaligheid

​​​De international department van Groot Goylant is een vmbo voor leerlingen die gemotiveerd zijn om een tweetalige opleiding te volgen. Deze ​opleiding bestaat uit algemeen vormende vakken en praktische vakken. De meeste vakken worden in het Engels gegeven.

Onderbouw (klas 1 en 2)

 
In de onderbouw krijgen de leerlingen de volgende vakken: 
 • English
 • Dutch1
 • Spanish (leerjaar 2)
 • Social Studies (Mens en maatschappij)
 • Science (Mens en natuur)
 • Mathematics (Wiskunde) 1
 • Computer Technology
 • Technology
 • Drama
 • Arts
 • Sports
 • Approaches to learning (Leren leren)

  1 Het vak wordt in het Nederlands gegeven

Bovenbouw (klas 3 en 4)

In de bovenbouw kunnen de leerlingen (net als de overige leerlingen van Groot Goylant) naar de mavo of een opleiding gaan volgen op het gebied van economie, zorg en welzijn, sport of ict. Ook kunnen leerlingen overstappen naar de Mediaschool.

In de bovenbouw blijven zij naast het reguliere programma (zie boven) enkele vakken in het Engels volgen.


Het begrip communicatie loopt als een rode draad door het programma van de opleiding, omdat we ervan uit gaan dat communicatie in al zijn vormen een belangrijke voorwaarde voor het leren is. Door middel van allerlei opdrachten herkennen de leerlingen de verbanden tussen de vakken onderling en de relatie van hetgeen ze leren met de wereld om hen heen. Door het trainen van allerlei vaardigheden leren de leerlingen om nieuwe vraagstukken zelfstandig op te lossen.

Het programma is samengesteld voor leerlingen die niet altijd gemotiveerd zijn om met theorie bezig te zijn. Een grote variatie aan doe-opdrachten en een ruim aantal praktische vakken zal de leerling uitdagen om zo goed mogelijk te presteren.

Leerlingen behalen aan het eind van deze opleiding een "VMBO diploma" met een certificaat "tweetalig onderwijs" twee extra Anglia certificaten "Engelse taalvaardigheid". ​Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de teamleider IDGG, mw. J. Pompier.


j.pompier@atscholen.nl 
035 - 685 00 14


​​

​​