tweetalig vmbo

Tweetaligheid

​​​De international department van Groot Goylant (IDGG) is een vmbo voor leerlingen die gemotiveerd zijn om een tweetalige opleiding te volgen. Deze ​opleiding bestaat uit algemeen vormende vakken en praktische vakken. De leerling krijgt in leerjaar 1 en 2 de meeste vakken in het Engels. Alleen de vakken Nederlands, wiskunde en rekenen worden in het Nederlands gegeven. 

Onderbouw (leerjaar 1 en 2)

 
In de onderbouw krijgen de leerlingen de volgende vakken: 
 • English (Engels)
 • Dutch (Nederlands) 1
 • Spanish (leerjaar 2)
 • Social Studies (mens en maatschappij)
 • Science (mens en natuur)
 • Mathematics (wiskunde) 1
 • Computer Technology (informatiekunde)
 • Technology (techniek)
 • Drama (drama)
 • Visual arts (beeldende vakken)
 • PE (lichamelijke opvoeding)
 • Tutor hour (mentoruur)
 • Arithmetics (rekenen) 1

  1 Het vak wordt in het Nederlands gegeven

De IDGG-leerlingen krijgen ook een startuur, studievaardigheid, leesvaardigheid en LOB. 

Bovenbouw (leerjaar 3 en 4)

In de bovenbouw kunnen de leerlingen (net als de overige leerlingen van Groot Goylant) naar de mavo of een opleiding gaan volgen op het gebied van economie, zorg en welzijn, sport of ict. Ook kunnen leerlingen overstappen naar de Mediaschool.

In de bovenbouw blijven zij naast het reguliere programma enkele vakken in het Engels volgen.


Het begrip communicatie loopt als een rode draad door het programma van de opleiding, omdat we ervan uit gaan dat communicatie in al zijn vormen een belangrijke voorwaarde voor het leren is. Door middel van allerlei opdrachten herkennen de leerlingen de verbanden tussen de vakken onderling en de relatie van hetgeen ze leren met de wereld om hen heen. Door het trainen van allerlei vaardigheden leren de leerlingen om nieuwe vraagstukken zelfstandig op te lossen.

Het programma is samengesteld voor leerlingen die niet altijd gemotiveerd zijn om met theorie bezig te zijn. Een grote variatie aan doe-opdrachten en een ruim aantal praktische vakken zal de leerling uitdagen om zo goed mogelijk te presteren.

Leerlingen ronden de opleiding af met een Nederlands vmbo-diploma met een certificaat voor tweetalig onderwijs. Daarnaast doet hij/zij twee Anglia-examens voor Engels taalvaardigheid waarvoor aparte certificaten worden behaald. ​Deze examens worden gedaan op het niveau dat bij de leerling past. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Bruinsma. 


i.bruinsma@atscholen.nl
035 - 685 00 14 ​​


​​

​​