Mediaschool

​​​​In deze opleiding krijg je in het beroepsgerichte deel de volgende modules:
  • 2D-  en 3D- vormgeving en productie
  • Audiovisuele vormgeving en productie
  • Interactieve vormgeving en productie
  • Ict

Daarnaast krijg je

  • Ondernemen
  • Game-design
  • Vormgeving en typografie
  • Licht, geluid en decor

Naast het beroepsgerichte vak heb je ook:

  • Nederlands, Engels, wiskunde, natuur- en scheikunde, rekenen, maatschappijleer, ckv en lichamelijke opvoeding.

​De Mediaschool is op een aparte locatie. KLIK HIER​ voor de website van de Mediaschool.

​​