Leerwegen

Als je naar leerjaar 3 gaat word je in een leerweg geplaatst. Dit is een ander woord voor niveau. We hebben op Groot Goylant 3 niveaus

  • Basisberoepsgerichte Leerweg
  • Kaderberoepsgerichte Leerweg
  • en de Theoretische Leerweg (mavo)

Als je naar basis of kader niveau gaat, ga je een beroepsgerichte leerweg volgen. Je gaat dan ook een opleiding kiezen. Je krijgt dan nog meer beroepsgerichte-/praktijkvakken. Over de keuzemogelijkheden lees je op de pagina bovenbouw - opleidingen meer.

Mavo (​theoretische leerweg)

Als je goed bent in de theoretische vakken dan kun je in leerjaar 3 naar de mavo. In leerjaar 3 en 4 krijg je dan 7 theoretische vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie, geschiedenis en Spaans.​  Naast de 7 theoretische volg je in leerjaar 3 ook een aantal beroepsgerichte modules. ​

Daarnaastvolg je, net zoals de andere leerlingen in de bovenbouw, rekenen, maatschappijleer, CKV en lichamelijke opvoeding. Met een mavo-diploma kun je overstappen naar 4 Havo of doorstromen naar het mbo.

Gemengde leerweg

Deze leerweg lijkt op de mavo, maar je volgt 5 (in plaats van 6) theoretische vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie, geschiedenis en Spaans​. Daarnaast volg je ook een beroepsgericht vak. In dit beroepsgerichte vak volg je de modules:

  • Het organiseren van een activiteit
  • Een multimediaal product maken

Daarnaast volg je ook nog twee keuzevakken.​