Leerwegen

Als je naar leerjaar 3 gaat word je in een leerweg geplaatst. Dit is een ander woord voor niveau. We hebben op Groot Goylant 3 niveaus

Basisberoepsgerichte Leerweg

Kaderberoepsgerichte Leerweg

en de Theoretische Leerweg (mavo)

Als je naar basis of kader niveau gaat, ga je een beroepsgerichte leerweg volgen. Je gaat dan ook een opleiding kiezen. Je krijgt dan nog meer beroepsgerichte-/praktijkvakken.

Over de keuzemogelijkheden lees je op de pagina bovenbouw - opleidingen meer.

Mavo (​theoretische leerweg)

Als je goed bent in de theoretische vakken dan kun je in leerjaar 3 naar de mavo. In leerjaar 3 en 4 krijg je dan 7 theoretische vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie, geschiedenis en Spaans.​  Naast de 7 theoretische volg je in leerjaar 3 ook een aantal beroepsgerichte modules. ​

Daarnaastvolg je, net zoals de andere leerlingen in de bovenbouw, rekenen, maatschappijleer, CKV en lichamelijke opvoeding. Met een mavo-diploma kun je overstappen naar 4 Havo of doorstromen naar het mbo.

Gemengde leerweg

Deze leerweg lijkt op de mavo, maar je volgt 5 (in plaats van 6) theoretische vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie, geschiedenis en Spaans​. Daarnaast volg je ook een beroepsgericht vak. In dit beroepsgerichte vak volg je de modules:

  • Het organiseren van een activiteit
  • Een multimediaal product maken

Daarnaast volg je ook nog twee keuzevakken.​