​​​​​(aparte locatie)
​Welke vakken krijg je?
​​​​In deze opleiding krijg je in het beroepsgerichte deel de volgende modules:
  • 2D-  en 3D- vormgeving en productie​
  • Audiovisuele vormgeving en productie​
  • Interactieve vormgeving en productie
  • Ict
 
 

Daarnaast krijg je

  • Ondernemen
  • Vormgeving en typografie
  • Licht, geluid en decor
  • Tekenen, illustreren, schilderen of fotografie of digitale beveiliging​

Naast het beroepsgerichte vak heb je ook:

  • Nederlands, Engels, wiskunde, natuur- en scheikunde, rekenen, maatschappijleer, ckv en lichamelijke opvoeding. 

 

Mediaschool logo