We zijn een gezonde school. We leveren een gezond aanbod in de leerlingenkantine, we handhaven een rookvrije omgeving op school en we verzorgen voorlichting over gezond en ongezond gedrag in zowel onderbouw als bovenbouw. 

We richten ons de komende jaren op de volgende thema's:

​Gezondheidseducatie     

Rook / alcohol beleid​

Energy drinks          

Voedingsbeleid

Gezondheidseducatie

Groot Goylant besteedt via de lessen mentoruur, biologie, verzorging, drama, Health and Food (leerjaar 1 en 2) en 'Mens en Gezondheid' (leerjaar 3) aandacht aan elementen van gezondheidseducatie zoals roken, alcohol, drugs, gamen en andere mogelijke verslavingen.

Rookbeleid

Op Groot Goylant geldt voor alle leerlingen een rookverbod. Het is hen niet toegestaan om in de school en op het schoolterrein te roken.

Alcoholbeleid

Alle activiteiten onder verantwoordelijkheid van Groot Goylant, binnen of buiten het schoolterrein, zijn voor leerlingen, ongeacht hun leeftijd, alcoholvrij. Geen enkele leerling mag alcohol in zijn bezit hebben, gebruiken of onder de invloed zijn van alcohol bij activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het Groot Goylant vallen.

Energy drinks

Groot Goylant heeft in de automaten en in de kantine geen energy drinks. Het is voor de leerlingen ook niet toegestaan om energy drinks mee naar school te nemen.

Voedingsbeleid

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op Groot Goylant leren de leerlingen over gezond eten en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.
Sinds 2016 heeft 'Groot Goylant' de 'Gouden Schoolkantine Schaal' van het voedingscentrum gekregen. Een school krijgt een gouden schaal als er in de kantine aanbod is van water, groente en fruit. Er is in elke productgroep een betere keuze en minstens tachtig procent van het aanbod bestaat uit 'betere' keuzes zoals volkorenbroodjes met gezond beleg en halfvolle melk. De betere keuzes staan vooraan en bovenin uitgestald. Samen met onze cateraar brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan van het Voedingscentrum.