Leerlingen met een vmbo-advies zijn plaatsbaar op Groot Goylant. Wij plaatsen ook leerlingen met een lwoo-advies.

​Leerlingen die belangstelling hebben voor de tweetalige opleiding (IDGG) ​zijn plaatsbaar als zij een vmbo-advies hebben. Natuurlijk gaan we er van uit dat zij Engels leuk vinden en gemotiveerd zijn om dit ook goed te leren. Er wordt geen toelatingstest gedaan voor Engels.​

Heb je nog meer vragen? klik hier

 

​Contact​

Ouders en leerlingen die meer informatie willen hebben over Groot Goylant kunnen contact opnemen met mevr. I. Bruinsma (i.bruinsma@atscholen.nl) of mevr. E. Schep (e.schep@atscholen.nl). Het is natuurlijk altijd mogelijk om een afspraak te maken.

​Aanmeldingsformulier​​

​Aanmelding kan door middel van het digitale aanmeldingsformulier. U kunt dit formulier op de site invullen en daarna printen en ondertekenen. Op verzoek sturen wij u graag een exemplaar toe. U kunt hiervoor bellen met de ​administratie: 035 - 685 00 14
 
​DIGITAAL AANMELDINGSFORMULIER

 

Beleid van aanmelding/toelating van Alberdingk Thijm Scholen

Alberdingk Thijm Sc​holen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. Ook als een leerling - om welke reden dan ook - extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.
Informatie over extra ondersteuning op de Alberdingk Thijm Scholen vindt u hier.​

​​