Leerlingen met een vmbo-advies zijn plaatsbaar op Groot Goylant. Wij plaatsen ook leerlingen met een lwoo-advies.

​Leerlingen die belangstelling hebben voor de tweetalige opleiding (IDGG) ​zijn plaatsbaar als zij een vmbo-advies hebben. Natuurlijk gaan we er van uit dat zij Engels leuk vinden en gemotiveerd zijn om dit ook goed te leren. Er wordt geen toelatingstest gedaan voor Engels.​

Heb je nog meer vragen? klik hier

 

​Contact​

Ouders en leerlingen die meer informatie willen hebben over Groot Goylant kunnen contact opnemen met mevr. I. Bruinsma (i.bruinsma@atscholen.nl). Het is natuurlijk altijd mogelijk om een afspraak te maken.

​Aanmeldingsformulier​​

​Aanmelden kan door middel van het digitale aanmeldingsformulier. U kunt dit formulier (zie knop hieronder) printen, invullen, ondertekenen en daarna per post versturen.
 
aanmeldingsformulierGG.pdf
 
Wij kunnen u ook een formulier opsturen. U kunt hiervoor bellen met de ​administratie: 035 - 685 00 14 of mailen naar gg@atscholen.nl
 
U kunt het aanmelden ook digitaal doen via de onderstaande link:
 
https://www.grootgoylant.nl/aanmelden-leerling
 
 
 

Beleid van aanmelding/toelating van Alberdingk Thijm Scholen

Alberdingk Thijm Sc​holen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. Ook als een leerling - om welke reden dan ook - extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.
Informatie over extra ondersteuning op de Alberdingk Thijm Scholen vindt u hier.​

​​