Aanmelden voor schooljaar 2024-2025

 

Leerjaar 1:

Wij hebben nog een aantal plekken voor leerlingen in leerjaar 1.

U kunt contact opnemen voor een afspraak met mevrouw S. Awad, teamleider leerjaar 1

s.awad@atscholen.nl

 

Leerjaar 2: 

Wij hebben helaas geen plek meer in onze tweede klasssen.

 

Leerjaar 3:

Wij hebben helaas geen plek meer in onze derde klassen.

 

 

 

 

Beleid van aanmelding/toelating van Alberdingk Thijm Scholen

Alberdingk Thijm Sc​holen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. Ook als een leerling - om welke reden dan ook - extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.
Informatie over extra ondersteuning op de Alberdingk Thijm Scholen vindt u hier.​

​​