Op Groot Goylant hebben we gekozen voor een heterogene onderbouw. Dit betekent dat in leerjaar 1 en 2 leerlingen van verschillende niveaus in een klas bij elkaar zitten. Na twee jaar kijken we welk niveau het beste bij de leerling past en waar de interesses van de leerling liggen. Daar passen we dan de bovenbouwrichting op aan.

Leerjaar 1​

Vakken

De vakken in leerjaar 1 zijn Nederlands, Engels, wiskunde, mens & maatschappij, mens & natuur, computer technology, verzorging, rekenen, techniek, beeldende vorming, sociale vorming en lichamelijke opvoeding (gym). Naast deze vakken hebben de leerlingen ook een startuur, mentoruur,  studievaardigheid, leesvaardigheid en LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) op hun rooster staan. De lessen zijn een combinatie van dingen leren en dingen doen. Tijdens de theorievakken krijgen de leerlingen veel opdrachten waarbij ze actief bezig zijn en op deze manier leren zij al doende de theorie. Tijdens de meer praktische vakken zullen de leerlingen ook stukjes theorie krijgen.

Als leerlingen ondersteuning nodig hebben bij het maken van huiswerk dan kan dit drie keer in de week in de huiswerkklas.  Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. ​

Leerjaar 2

Vakken

In leerjaar 2 krijgen alle leerlingen ook de vakken economie en Spaans. Daarnaast blijven de meeste vakken van leerjaar 1 op hun rooster staan. Ook wordt de keuze voor de bovenbouw in leerjaar 2 voorbereid. Naast de vakken die al genoemd zijn, gaan de leerlingen ook kennis maken met de opleidingen in de bovenbouw. Op deze manier krijgen ze een goed beeld van wat de verschillende opleidingen inhouden en wat de mogelijkheden van deze opleidingen zijn. Eind maart / begin april geeft de leerling aan welke opleiding hij/zij in de bovenbouw wil gaan volgen.Ondersteuning  bij het maken van huiswerk  kan ook in leerjaar 2. Dit is twee keer in de week in de huiswerkklas.  Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. ​

 

lees meer over onze begeleiding

Klik door naar de Bovenbouw