Op deze pagina staan informatieve filmpjes over Groot Goylant. Daarnaast staan er ook filmpjes die een kleine inkijk geven in Groot Goylant. We hopen jullie zo toch een beeld te geven van onze school, de vakken, onze docenten en leerlingen. 

Via de emailadressen die naast een aantal filmpjes staan kunt u vragen stellen. Er wordt dan via de mail antwoord gegeven. U kunt ook vragen om telefonisch contact met u op te nemen.  

Ondertussen zijn wij in afwachting van eventuele nieuwe richtlijnen voor de scholen i.v.m. corona. Wij hopen dat we na de voorjaarsvakantie alsnog echte open lesmiddagen kunnen houden. Wij zullen u via onze website op de hoogte houden.

Een korte introductie over Groot Goylant

Ineke Bruinsma, directeur, vertelt kort waar het om gaat op Groot Goylant en wat we leerlingen bieden.

 

 

Voor vragen kunt u mailen naar

i.bruinsma@atscholen.nl

 

lees meer over onze missie en visie

De onderbouw

Ella Schep, teamleider onderbouw, vertelt wat er allemaal aan de orde komt in leerjaar 1 en 2. 

 

Voor vragen kunt u mailen naar

e.schep@atscholen.nl

 

 lees meer over de onderbouw

De tweetalige opleiding

Joyan Pompier, coördinator van de International Department Groot Goylant (IDGG), vertelt over de tweetalige opleiding bij ons op school. Samen met haar collega, Monique Hess, vertelt zij over de vakken en voor welke leerlingen dit een leuke uitdaging kan zijn. Ook eerstejaars leerlingen van de IDGG komen aan het woord en vertellen wat meer over hun ervaringen.

 

Voor vragen kunt u mailen naar

j.pompier@atscholen.nl

m.hess@atscholen.nl

 

lees meer over de tweetalige afdeling

Ondersteuning en begeleiding

Rosita Nijlant en Marloes Racké vertellen wat wij in de onderbouw doen om een stevige basis te leggen voor taal, rekenen en leervaardigheden. Daarnaast wordt ook uitgelegd wat er in het mentoruur gedaan wordt.

 

Voor vragen kunt u mailen naar

r.nijlant@atscholen.nl (huiswerkklas, dyslexieondersteuning, NT2)

m.racké@atscholen.nl (startuur, mentoruur, studievaardigheid, faalangsttraining)

i.vandorp@atscholen.nl (remedial teaching)

 

lees meer over de begeleiding en ondersteuning

De bovenbouw

Martine Vlietstra, coördinator onderwijs, vertelt over de bovenbouw van Groot Goylant: de 3 niveaus en de 5 opleidingen. Ook vertelt zij meer over het beroepsgerichte vak. 

 

voor meer vragen kunt u mailen naar

m.vlietstra@atscholen.nl

 

lees meer over de bovenbouw

De vakken in leerjaar 1

Docenten vertellen over het vak wat zij in leerjaar 1 geven.

 

 

Voor vragen kunt u mailen naar

m.vlietstra@atscholen.nl

Een korte rondleiding door Groot Goylant. De kortste van Nederland?

Een groepje bruggers geeft een korte rondleiding door onze school. Zij laten veel plekken in de school zien waar jij als leerling onderbouw les zal hebben. Zij wilden er geen sloom filmpje van maken en hebben daar een eigen oplossing voor bedacht. Klik gauw op het filmpje!

 

Mail even wat je van de rondleiding vindt

m.hulscher@atscholen.nl

 

Een korte speurtocht over Groot Goylant

Wij kunnen je natuurlijk heel veel vertellen over Groot Goylant, maar je kunt ook zelf snel de antwoorden opzoeken. 

Beantwoord de 7 vragen (we helpen je daar ook nog bij!), stuur de oplossing in en je krijgt een kleine attentie toegestuurd.

 klik hier om met de speurtocht te starten 

Examenleerlingen vertellen over hun plannen voor de toekomst.

Vierdejaars leerlingen vertellen welke opleiding ze op Groot Goylant volgen en wat ze na hun examen gaan doen. 

Een groepje bruggers is in coronatijd naar school gekomen om groep 8 leerlingen wat meer over Groot Goylant te vertellen en te laten zien.

Samen met mevrouw Awad en meneer Wanrooij gaan ze naar verschillende lokalen en vertellen zij over de vakken.