Groot Goylant is een kleine school met ongeveer 350 leerlingen. We bieden je veel mogelijkheden. We hebben 3 niveaus en in de bovenbouw 5 verschillende beroepsgerichte opleidingen. We kijken elke keer wat je kan, waar je nog hulp bij nodig hebt en waar je het best op je plek bent. Je kunt zelfs kiezen voor de tweetalige opleiding.

De schoolloopbaan van een leerling op Groot Goylant bestaat uit twee jaar in de onderbouw en twee jaar in de bovenbouw. Tijdens deze vier jaar worden de leerlingen gestimuleerd en geholpen om de juiste keuzes te maken zodat zij met een diploma van school gaan dat recht doet aan hun interesses, capaciteiten en vaardigheden.

Naast de vaklessen zijn er meerdere manieren waarop de leerling extra ondersteuning kan krijgen. Dit gebeurt tijdens de studievaardigheidslessen, de steunlessen, dyslexieondersteuning en remedial teaching. Naast het leren wordt er ook veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele begeleiding van de leerling. De mentor is hierin de centrale figuur. ​

 gg klein