Mentor

Elke vakdocent is ook mentor van een klas. De mentor is het aanspreekpunt voor zijn/haar mentorleerling en zal nauwlettend het onderwijsproces en de sociale interactie binnen de klas volgen. De mentor is ook de schakel tussen school en thuis. De mentor is degene tot wie de ouders/verzorgers zich wenden als er vragen zijn. Alle eerstejaars en tweedejaars leerlingen hebben wekelijks twee begeleidingsuren; een mentorles en een LOB-les. LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Tijdens de mentorles wordt gesproken over de groep, hoe je het beste kunt leren, het lesprogramma enz. In het LOB-uur staat het onderwerp "keuzes maken" centraal en wordt de keuze voor de bovenbouw voorbereid. 

​Teamleiders

Alle mentoren maken deel uit van een team. Elk team komt eenmaal per week bij elkaar onder leiding van een teamleider. Tijdens dit overleg worden leerlingen besproken die tijdelijk meer aandacht en/of begeleiding nodig lijken te hebben. Er wordt dan afgesproken wie wat gaat doen om deze leerlingen te helpen.​

Teamleider leerjaar 1: mw. S. Awad mailto  s.awad@atscholen.nl
 Teamleider leerjaar 2: dhr. D. Versteegt mailto  d.versteegt@atscholen.nl
 Teamleider leerjaar 3: mw. D. van Santen mailto  d.vansanten@atscholen.nl
 Teamleider leerjaar 4: Dhr. Z. Wanrooij mailto  z.wanrooij@atscholen.nl

 

 

Schooldecaan

De schooldecaan op Groot Goylant is mijnheer V. de Veth. De schooldecaan coördineert de keuzebegeleiding (LOB) en ondersteunt de teamleiders hierbij. De schooldecaan organiseert per leer​​jaar verschillende activiteiten die de leerling helpen bij het maken van een keuze. De schooldecaan kan ook worden ingeschakeld voor individuele gesprekken met​ leerlingen die het moeilijk vinden om hun vervolgopleiding te kiezen. ​

Mijnheer de Veth is bereikbaar via e-mail: v.deveth@atscholen.nl

Coördinator leerlingzaken​

De coördinator leerlingzaken op Groot Goylant is dhr. A. Mosterd. De coördinator leerlingzaken is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijke problemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Via mentoren en teamleiders worden leerlingen naar de coördinator leerlingzaken verwezen. Daarnaast verzorgt deze coördinator eventuele contacten met externe organisaties zoals de GGD, Bureau Jeugdzorg en het Regionale Bureau Leerlingzaken. De coördinator voert regelmatig overleg met deze externe instanties. Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig geacht worden, worden ouders daarvan uiteraard op de hoogte gebracht. Dhr. Mosterd treedt ook op als vertrouwenspersoon. ​

Dhr. A. Mosterd: a.mosterd@atscholen.nl