Op Groot Goylant bieden wij uitdagend onderwijs in een veilige en kansrijke leeromgeving.

Met de geleerde kennis en vaardigheden kunnen onze leerlingen zelfbewust en trots de voortdurend veranderende wereld tegemoet treden.

Hoe doen we dit?​

Duidelijke structuur - veiligh​eid

Wij hebben ongeveer 350 leerlingen op Groot Goylant. Iedere leerling wordt gekend, gehoord en gezien. Binnen de school zijn duidelijke afspraken en hebben de mentorgroepen hun eigen plek. De leerlingen weten bij wie zij terecht kunnen voor ondersteuning en advies.

Persoonlijke begeleiding en aandacht

Tijdens de vierjarige opleiding worden de leerlingen begeleid door hun mentoren. Deze mentoren volgen niet alleen de resultaten van de leerlingen, maar zij begeleiden de leerlingen ook op sociaal-emotioneel gebied. Zij helpen de leerlingen hun sterke kanten en hun verbeterpunten te herkennen met als doel de juiste keuzes te maken waardoor zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfverzekerde jongvolwassenen. Tijdens de lessen sociale vorming leren onze leerlingen hoe zij in allerlei situaties kunnen reageren en respect te hebben voor de ander.

(Digitale) vaardigheden

In de vier jaar op Groot Goylant wordt veel aandacht besteed aan vaardigheden die niet alleen belangrijk zijn voor de verdere opleiding, maar ook voor het verdere leven: bijv. plannen, budgetteren, organiseren, samenwerken en communiceren. Daarnaast loopt het aanleren van digitale vaardigheden als een rode draad door de hele opleiding. Op deze manier worden onze leerlingen voorbereid op een toekomst waarin ict niet meer is weg te denken.

Ondernemendheid

Wij moedigen leerlingen aan plannen te maken en doelen te stellen. Zij gaan dan ook zelf bedenken welke stappen zij moeten zetten om deze doelen te bereiken. Dit kan een klein doel zijn, maar ook een groter project. In de lessen Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) bereiden leerlingen de keuzes in hun schoolloopbaan voor. Tijdens de module "Ondernemen" doorloopt de leerling alle fases van het opzetten van een eigen bedrijfje. 

Samen gezond

Niet alleen kennis en vaardigheden zijn belangrijk, maar ook gezondheid speelt een grote rol in een evenwichtig en prettig leven. Wij hebben er op Groot Goylant voor gekozen onze leerlingen meer te leren over gezond eten en leven. In de vier jaar op Groot Goylant wordt daar regelmatig aandacht aan besteed. Ook tijdens projecten zijn leerlingen op een leuke en gezellige manier bezig met voeding en gezondheid. 

Veel kansen​

Wij vinden het belangrijk om uit de leerling te halen wat er in zit. Tijdens de heterogene onderbouw (alle niveaus bij elkaar) kijken we goed naar de mogelijkheden van elke leerling. Het doel is dat de leerling in de bovenbouw in de opleiding en op het niveau start wat het best bij hem/haar past. Ook tijdens leerjaar 3 en 4 volgen wij de leerling en waar mogelijk kan hij/zij een of meerdere vakken op een hoger niveau doen en met een examen afsluiten. 

Tweetalig onderwijs

In ons onderwijsaanbod zit ook een tweetalige, internationale opleiding (IDGG). Door veel vakken in het Engels te volgen voelen de leerlingen zich op hun gemak in deze taal en staan zij open voor mensen met een andere achtergrond. Ook de leerlingen die naar de gewone klassen gaan komen meer in contact met Engels.